Hvornår kan du selv

Mensendieckgymnastik med hjem - for resten af livet


I den første lektion aftales, hvilke mål der skal sættes for undervisningen.

Afhængig af, hvor du er i livet;

  • om du har slidgigt,
  • belastningsskader,
  • funktionelle eller strukturelle lidelser
  • og hvor længe din krop har fungeret i fejlstillinger

kan længden, på den periode, hvor du går til Mensendieck, variere.

Ofte læres Mensendieck gennem et halvt eller et helt år og så kan der være behov for korrektionsundervisning af kortere varighed med års mellemrum.

Når du først har lært Mensendieck og har opbygget en god kropsbevidsthed så beholder du den, resten af livet.